VTI National Transport Research Database

Grafiska prognostidtabeller (Train diagram for prognosis)

  • Gestrelius, Sara
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/110869
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet grafiska prognostidtabeller syftar till att fånga upp tidseffekter som uppstår i tidtabellen vid ombyggnad av infrastrukturen som nuvarande matematiska metod har svårt att visa. Projektet genomförs av SICS och Trafikverket. I projektet skapas en tidtabellsgenerator som utifrån indata om önskad tågtrafik och tillgänglig infrastuktura kan skapa en grafisk tidtabell för ett större område. Tidtabellsgeneratorn prövar ett stort antal olika möjliga lösningar för att finna en optimerad tidtabell som kan användas för att beskriva de effekter på tidtabellen som uppstår när ny infrastruktur byggs. Effekterna kan sedan användas för att beräkna infrastrukturens samhällsekonomiska lönsamhet. I projektet ingår också att undersöka möjligheten att överföra den framtagna tidtabellen till Railsys för att i förlängningen kunna beräkna ytterligare effekter såsom förseningar. Projektet ska resultera i en forskningsdemonstration av tidtabellsgeneratorn. Rapporter, presentationer och om så önskas java kod kommer också att överlämnas till Trafikverket.Abstract: The project Train diagram for prognosis aims to visualize effects in the train time table that is hard to detect with current mathematical technique. SICS and Trafikverket will cooporate to build a train diagram generator based on available infrastructure and demand for train slots. The train diagram generator will use optimization to try out different solutions and produce a train diagram that visualize the effects of new infrastructure. The result can then be used in socioeconomic calculations. It´s also included in the project to investigate the possibility to export results to Railsys for further analysis of delays in the timetable. Project results will be delivered in reports, presentations and a research demonstration of the train diagram generator. Java code can be deliver on request
Item type:

Powered by Koha