VTI National Transport Research Database

Objektiv forskningsanalys 2017 av utförda uppdrag (Objective research analysis 2017 )

  • Börjesson, Maria
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-09-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/110518
Subject(s): Abstract: Objektiv forskningsanalys av utförda uppdrag med stöd i professorskompetens inom området Transportekonomi samt spridnings av resultat, kommer att utföras i enlighet med regeringens instruktion för Trafikverket, förordning (2010:185): Vad som behöver forskningsanalyseras kommer att diskuteras löpande mellan VTI professorer och Expertcenters och/eller Planerings ledning.Abstract: Objective research analysis of completed assignments supported by professorial competence in the field of Transport Economics and dissemination of results will be carried out in accordance with the Government's instructions for the Swedish Transport Administration, regulation (2010: 185).
Item type:

Powered by Koha