VTI National Transport Research Database

Ökad produktivitet i anläggningsbyggandet – ”The Iron Triangle” som beslutsstöd i olika projektskeden (Increased productivity in construction projects - "The Iron Triangle" as decision support in different project stages)

  • Backlund, Fredrik
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-10-15 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/110063
Subject(s): Abstract: Det övergripande målet med detta projekt är att föreslå ett beslutsstöd för prioritering mellan olika styrparametrar i arbetet med infrastrukturanläggningar, från planering, via byggande och till och med anläggningsdrift. Stödet ska utformas med utgångspunkt från de tre ursprungliga parametrarna som definierar ”The Iron Triangle”, d.v.s. Tid, Kostnad och Innehåll (TKI).Abstract: The overall goal in this project is to propose a decision support regarding how to prioritize between various control parametrers in infrastructure projects, from planning, through construction and in to full operation. The support shall be modelled from the three original parameters that defines "The Iron Triangle", i.e. Time, Cost and Quality.
Item type:

Powered by Koha