VTI National Transport Research Database

AVAP automatiserade fordon på flygplatser (Automated Vehicles for AirPorts AVAP)

  • Didoff, Jonas
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-06-01 -- 2017-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/95490
Subject(s): Online resources: Abstract: Sannolikt kommer ett stort antal svenska flygplatser att installera DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) under 2017–2018. Därmed finns ett mycket gott utgångsläge för att ta automation på flygplatserna ett steg längre. Med uppkopplade fordon öppnas dörren för utveckling av automation av maskinparken, både med avseende på förarstöd (säkerhet) och på helt autonoma fordon. Förstudien ska belysa prioriterade områden från flygplatserna med avseende på ekonomi och säkerhet. Dessa aspekter måste sedan balanseras mot vad som faktiskt är möjligt att utveckla med befintlig teknik. Syftet med förstudien är att hitta möjliga scenarios och lämpliga partners (industri & akademi) och därmed lägga grunden för ett pilotprojekt där demonstratorer är det slutliga målet. Målet är att lägga grunden för ett påföljande pilotprojekt med demonstratorer inom ett eller flera, prioriterade och tekniskt möjliga, områden. Systemdesign och teknikval ska vara skalbart så att man inför framtida utveckling kan lägga till nya funktioner runt fordons-automation baserat på existerande lösning. Arbetet kommer att bedrivas i workshop-form där målet är att börja brett med så många parter som möjligt och att därefter i mindre grupperingar fokusera på utvalda områden inom funktion och teknik. Två större workshops planeras som sedan kompletteras med 2 mindre, men mer detaljerade, uppföljningar.
Item type:

Powered by Koha