VTI National Transport Research Database

Demonstration av och rekommendationer för nya sätt att samla in individuell resvaneinformation (Demonstration and recommendations for new ways to collect individual travel information)

  • Eriksson, Jenny
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-06-30 -- 2018-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/87659
Subject(s): Online resources: Abstract: Demonstration av och rekommendationer för nya sätt att samla in individuell resvaneinformationAbstract: Demonstration and recommendations for new ways to collect individual travel information
Item type:

Powered by Koha