VTI National Transport Research Database

Validering av GIS-metod för landskaps-analys m.h.a. befintliga telemetridata o viltolycksdata (Validation of a GIS method for landscape analysis based on existing telemetry data)

  • Sjölund, Lisa
  • SWECO Position AB, Svenskt företag eller organisation, 556337-7364
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-08-15 -- 2020-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/66111
Subject(s): Online resources: Abstract: Validering av GIS metod för landskapsanalys med hjälp av befintliga telemetridata och viltolycksdata. Ett forskningsprojekt som involverar ett unikt samarbete mellan Trafikverket, Sweco, SLU Umeå, SLU Grimsö och Enviroplanning. Forskningsinstitutionerna har ställt sina telemetridata om djurs rörelser till förfogande för att validera en GIS metod, Circuit scape; som tillämpas i allt högre grad som underlag för viltåtgärder i infrastrukturplanering. Metoden ger kraftfulla och pedagogiska kartor över djurs förmodade rörelser som resultat. Därför ställer ofta tillsyns och tillåtlighetsmyndigeter ofta krav på sådana underlag. Metoden har dock inte validerats, dvs. om den verkligen visar resultat som stämmer med verkligheten. I normala fall innebär en sådan validering att man behöver märka och följa djur under många år för att kunna bestämma hur de rör sig i naturen för att sedan kunna validera modellen resultat mot verkligheten. Det innebär ett stort projekt som behöver pågå under många år, till stora kostnader och med omfattande analysarbete. Men genom att forskningsinstitutionerna inom viltforskning beredvilligt ställer motsvarande data som fångats i andra projekt till förfogande för projektet kan mycket stora kostnader sparas och mycket tid vinnas. I normalfallet skulle ett sådant projekt med infångande av djur som björn, älg, varg, lo, grävling m fl., märkning och datafångst kräva mycket tid (>5 år) och mycket stora kostnader (> 20 miljoner kronor). Genom ett målinriktat, tålmodigt och förtroendebyggande arbete har Trafikverket lyckats med bedriften att få dels institutionerna att samarbeta och dels ställa sina dyrt fångade data till projektets förfogande. Det är en unik möjlighet som står till buds!Abstract: Validation of the analyse modell "Circuit Scape" by use of existing telemetry data on animals movement in the wild. The model analyses movements in nature for specific animals. So far data on animals movement are set through expert judgements. To validate the model several researchers from different organisations now make their telemetri data from other projects available to this project. By this a huge amount of money and time is saved.
Item type:

Powered by Koha