VTI National Transport Research Database

Strukturell konceptuell konstruktion och analys av hela jetmotorer (Mechanical whole engine conceptual design and analysis)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2011-06-30 ; 2200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901349
Subject(s): Abstract: Projektet är en fortsättning på pilotstudien NFFP4202 "Mechanical whole engine modelling", där en plattform tillsammans med en pilot som demonstrerade att plattformen fungerade i en industriell miljö utvecklades. Resultatet av det här projektet förväntas bli en metodik innefattande systemangreppssätt, modelluppbyggnad, modellarkitektur samt analys, vilket alltihop ska tillämpas på ett realistiskt scenario genom en pilot.Abstract: This project is a continuation of the pilot study project NFFP4202 "Mechanical whole engine modelling" where a platform, together with a pilot that demonstrated the capability of the platform in an industrial scenario, was developed. This continuation project focuses on the development of the existing platform to incorporate optimization technology that through the product definition (jet engine components) enables balancing of more functional requirements (e.g. structural dynamics, aero dynamics and thermo dynamics) for effective analysis of whole engine concepts. The result is a methodology including systems approach, model implementation, model architecture together with analyses, which is applied on a realistic scenario through a pilot (demonstrator).
Item type:

Powered by Koha