VTI National Transport Research Database

Svensk VDES-Testbädd fas IV (Swedish VDES-Testbed phase IV)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/62252
Subject(s): Abstract: Saab ansöker om att i samarbete med Sjöfartsverket att arbeta vidare med forskningen inom VDES - VHF Data Exchange System, och därmed fortsätta att bidraga med information och kompetens inom det internationella arbetet att standardisera framtidens öppna digitala marina VHF-datakommunikationssystem. För att göra detta avses den testplattform av Software Defined Radio som itererats fram under tidigare VDES-delprojekt med SjöV användas och vidareutvecklas. Ett fast geografiskt testbäddsområde skall förberedas, och maritima kommunikationsbehov från Sea Traffic Management-projektet användas som användarfall. Ett för VDES-standarden nytt koncept att styra VDE radiolänken från basstationer med en ”Bulletin board”skall utvärderas.Abstract: VDES is the next generation AIS with new functions and enhanced functionality. In this phase IV application, we will based on previous phases, focused on radio technology, and now work more on the systems solution from coastal stations to shipborne equipment before the world-wide VDES standard is finally set in 2019. In this phase IV a test bed will be prepared and evaluated in the Gothenburg area.
Item type:

Powered by Koha