VTI National Transport Research Database

Elektromagnetiskt simuleringsverktyg för sensorintegration (Electromagnetic simulation tool for sensor integration)

  • Strand, Bo
  • Efield AB, Svenskt företag eller organisation, 556703-7329
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-09-01 -- 2012-08-31 ; 3200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901350
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha