VTI National Transport Research Database

Mikrovågsteknik och magnetit för miljövänliga beläggningsarbeten utan emissioner (Microwave technology and magnetite for environmentally pavement work without emissions)

  • Knutsson, Sven
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-01 -- 2018-08-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/57565
Subject(s): Abstract: Projektet avser att belysa möjligheten att värma asfalt med mikrovågsteknik med hjälp av inblandad magnetit. Projektet är en idéstudie tillsammans med TrV, LTU, LKAB och NCC för att klarlägga potentialen av tekniken. Vad är begränsningarna och möjligheterna? Fungerar metoden kan den ge stora besparingar vad rör uppvärmning och minskade utsläpp av CO2 då mikrovågsteknik baseras på el. Arbetmiljöfrågor och ekonomiska randvillkor ska analyseras.Abstract: The project aims to highlight the possibility of heating asphalt with microwave technology using magnetite involved.
Item type:

Powered by Koha