VTI National Transport Research Database

Strategisk transportmodell för storstad för Stockholmsregionen: Sampers och MATSim (Strategic urban transport model for the Greater Stockholm region; Sampers and MATSim)

  • Flötteröd, Gunnar
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-05-01 -- 2019-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2017/50665
Subject(s): Abstract: Trafikverket har som långsiktigt mål att för områden där trängsel innebär en viktig variabel för resval integrera dynamisk modell for nätutläggning av bilresor med en efterfrågemodell (modellsystemet IHOP). Särskild vikt läggs på att dessa modeller skall bidra till att generera konsistenta och jämförbara kalkyler med analyser som genomförs med andra modeller för åtgärder där trängsel inte är av samma omfattning. Tidigare projekt har genomförts på väg mot detta mål, dessa har kort benämnts IHOP, IHOP2 och IHOP3. Nästa steg är att ta fram en fullskalig modell för Stockholms regionen för att testa hur en sådan modell kan fungera och bli en del i Trafikverkets verktygslåda. Projektet ska ta utveckla en modell baserat på Sampers och MATSim. Modellen ger möjligheter att modellera trängsel betydligt bättre än vi kan med nuvarande modellsystem. Modellen i detta projekt utvecklas för Storstockholm, på sikt när behov uppstår kan med samma metodik modeller tas fram för andra storstäder. Mer i detalj ingår det i projektet att ta fram och leverera ett fungerande strategisk transportmodellsystem för Region Stockholm, innehållande modellspecifikationer, implementerade mjukvaror, vetenskaplig och praktisk dokumentation. Det ingår även att svara för viss kompetensutveckling för ett antal intressenter för användande och underhåll av systemet samt föreslå fortsatt utveckling. Allmän information och presentation av modellsystemet för lämpliga grupperingar ska också genomföras inom projektet.Abstract: Trafikverket’s development plan states explicitly the need for a new strategic urban transport planning system that realistically captures dynamics and congestion. In reaction to this, the projects IHOP and IHOP2 have been realized. Specifically, IHOP2 has delivered a prototypical but functional simulation framework that combines (i) the travel demand model Regent (a sketch version of Sampers), (ii) the multi-agent traffic assignment package MATSim, and (iii) the Transmodeler network simulator. The ongoing IHOP3 project develops an approach to performing cost-benefit analysis (CBA) within this new framework. IHOP3 also develops a transition from Regent to the more mature Sampers demand model; this also increases the consistency between urban and national model system. Based on intermediate IHOP3 results that will be delivered in autumn 2016, a decision can be expected about if the development of the IHOP system should be shifted from “prototyping” to building a ready-to-use system. This proposal is written and submitted already now in order to enable a smooth continuation of the IHOP development in case of this decision being positive. Two essential measures will be necessary to develop the IHOP prototype into a practical planning tool. 1. The (so far conceptual) integration with Sampers needs to be realized and thoroughly tested; 2. Personell needs to trained in the new technology; these individuals will then further distribute their competence among consultancies, agencies, etc. The present project pursues these objectives. It will be implemented by a team of researchers, enabling an efficient knowledge transfer. The working plan comprises the following: 1. Integration of Sampers into the IHOP system; 2. Calibration and validation of the integrated system; 3. Thorough analysis
Item type:

Powered by Koha