VTI National Transport Research Database

Bike Data – crowd sourced big data för cykling (BiBike Data - Ccowd sourced big data for cycling)

  • Sigell, Erik
  • Trivector Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-1701
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-12-15 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/111161
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att utvärdera storskalig frivillig insamling, så kallad Crowd sourcing, av cykeltrafikdata samt enskilda cyklisters sociodemografiska uppgifter i relation till acceptans hos individer att redovisa personspecifika uppgifter, datakvalitet, användningsområden samt kostnad för datainsamling. Cykeldata är tänkt att samlas in från frivilliga privatpersoner genom mobiltelefonapplikationer.Abstract: The purpose of the project is to evaluate large-scale voluntary collection, called crowd sourcing, of bicycle traffic data, as well as individual cyclists' sociodemographic tasks in relation to individual acceptance in reporting person-specific tasks, data quality, applications and data collection costs. Cycle data is intended to be collected from volunteers through mobile phone applications.
Item type:

Powered by Koha