VTI National Transport Research Database

Delprojektledare Shift2Rail (Project leader Shift2Rail)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/53655
Subject(s): Abstract: I EU projekt så finns det regler för vad vi kan få ersättning för och vad vi inte kan få ersättning för. Arbeten av typ förberedelser av ansökningar och nationell samordning inför ansökningar är exempel på kostnader som vi måste stå för själva och dessa projektkostnader avser dettaAbstract: In EU projects, there are rules for what we can get compensation for and what we can not get compensation for. The work of type preparation of applications and national coordination for applications are examples of costs that we must stand for themselves and these project costs relate to this
Item type:

Powered by Koha