VTI National Transport Research Database

Utvärdering av Förändringar i trafikledarnas beslutsfattande II (UFTB2) (UFTB2)

  • Jansson, Anders
  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/53750
Subject(s): Abstract: I en studie vill vi följa och identifiera hur det visuella sökmönstret hos trafikledare varierar med den erfarenhet trafikledaren har skaffat sig, och som konsekvens av olika typer av arbetsuppgifter. Resultaten kommer att visa vilken information som trafikledarna fokuserar och därmed använder som grund för sina bedömningar, en kunskap som är central om man vill basera trafikledarnas framtida beslutsstöd på objektiva data som komplement till den mer subjektiva ansats som exempelvis STEG bygger på.Abstract: In this study, we will identify and measure how the visual search pattern among train traffic controllers varies as a consequence of expertise (years of experience) and different kind of work tasks. The results will show what pieces of information the train traffic controllers attend to and make use of in their judgements. This knowledge is believed to be of central concern and interest when future decision support systems are developed. The project will deliver data in an objective format as a complement to the more subjective approach previously used, for example in the development of STEG.
Item type:

Powered by Koha