VTI National Transport Research Database

Hjulprofilmätning på Malmbanan (Wheel profile measurment on Malmbanan)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/50380
Subject(s): Abstract: Projektet går ut på att drifta automatisk hjulprofilmätare som finns på Malmbanan.Abstract: This project maintain the wheel profile measurement system.
Item type:

Powered by Koha