VTI National Transport Research Database

Hur ska skyltning och information vid tillfälliga trafiklösningar utformas för att nå maximal effekt? (How should signs and information be designed to reach maximum effect?)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-01 -- 2018-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2017/34999
Subject(s): Abstract: När Trafikverket påverkar framkomligheten i trafiksystemet är det viktigt att nå ut med information till berörda parter och trafikanter. Projektet ska studera hur, var, när, på vilket sätt informationen kan spridas för att ge så stor effekt som möjligt.Abstract: When Trafikverket affect traffic flow in the traffic, it is important to reach out with information to interested parties and users. The project will study how, where, when, how the information can be disseminated to provide as much power as possible.
Item type:

Powered by Koha