VTI National Transport Research Database

Kluster koordinator för terminal, intermodala samt vagnslastfrågor m.m. koppling till Shift2Rail (Coordinating role for terminal, intermodal etc connecting to S2R)

  • Vennersten, Sofie
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-08-31 -- 2017-04-07 Registration number:
  • Trafikverket 2015/71872
Subject(s): Abstract: CLOSER får i Uppdrag att koordinera insatser inom terminal, intermodala samt vagnslastfrågor mm med koppling till Shift2Rail
Item type:

Powered by Koha