VTI National Transport Research Database

Kartläggning av hur och varför flygresande överskattas av Sampers (Investigation on why Sampers overestimate air travel)

  • Wang, Qian
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-03-27 -- 2017-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/35065
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utföra en kartläggning över möjliga orsaker till varför den långväga modell som Trafikverket använder i sina Basprognoser inte lyckas modellera flygresandet på ett helt tillfredställande sätt. Målet med kartläggningen är att kunna bidra till en framtida kalibrering och uppdatering av den aktuella långväga modellen, så att den ger mer rimliga resultat för luftfarten.Abstract: The project is aiming to investigate what factors are driving the current applied national transport forecasting model overestimate air travel. The results and findings from the preliminary study are expected to facilitate the calibration and updating of the national transport forecasting model in the future.
Item type:

Powered by Koha