VTI National Transport Research Database

Inventering av vägmarkering (Inventory of road markings)

  • Anund, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-03-01 -- 2018-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/34205
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att undersöka hur väl inventering genom dagens okulära bedömning av åtgärdsbehov stämmer överens med en fysikalisk RMT-mätning som är verktyget för kontroll- och tillståndsmätning av de kravställda funktionsparametrarna.Abstract: The project aims to examine how well the inventory by today's ocular assessment of the need for action is consistent with a physical RMT measurement, which is the tool for control and state measuring of the requirement parameters.
Item type:

Powered by Koha