VTI National Transport Research Database

Nya lösningar till framtida resvaneundersökningar (Innovative solutions for new travel survey studies)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-01 -- 2018-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/27267
Subject(s): Abstract: Det övergripande syftet med projektet är att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling, samt att undersöka hur olika datainsamlingsmetoder skulle kunna användas, enskilt eller i kombination, i framtida resvaneundersökningar, som underlag till offentlig statistik. Resultat från projektet kommer att bidra till att utveckla dels den offentliga statistiken, dels marknadsrelaterade produkter och tillämpningar.Abstract: The overall purpose of the project is to evaluate and testing new technical solutions for data collection, and to explore the different data collection methods could be used, alone or in combination, in future travel surveys, as part of public statistics. Results from the project will contribute to develop public statistics, and also marketrelated products and applications
Item type:

Powered by Koha