VTI National Transport Research Database

Innovativa konstruktionsdetaljer för ökad produktivitet (Innovative design features for increased productivity)

  • Leander, John
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-09-01 -- 2020-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/22666
Subject(s): Abstract: Användandet av höghållfast stål inom byggandet i Sverige och Europa hämmas av traditioner och regelverk. Vi kan idag bygga allt djärvare och mer spektakulära konstruktioner genom ökad beräkningskraft men, utformningen av detaljer och materialval görs oftast enligt beprövad praxis. För dynamiskt belastade konstruktioner som t.ex. broar, kranar och offshorekonstruktioner är utmattning en avgörande orsak. Det är allmänt vedertaget att en högre statiskt hållfasthet inte kan utnyttjas fullt ut vid utmattning då nedbrytningen i huvudsak utgörs av spricktillväxt. Det medför att det höghållfasta stålets förtjänster inte kan utnyttjas då utmattning ofta blir avgörande för en konstruktions dimensioner. Vårt projektförslag inbegriper dels en omvärdsstudie av innovativa stålkonstruktioner i höghållfaststål, och dels en utvecklingsdel fokuserad på en typisk anslutningsdetalj som är avgörande för utmattningskapaciteten. Ett förslag på en sådan detalj är en svetsad livavstyvning på en I-balk som är vanligt förekommande i alla typer av stålkonstruktioner. Målet med utvecklingsdelen är att föreslå en ny typ av anslutning som tillåter en betydligt högre utmattningspåkänning. Studier av geometrin, materialval, utförande och placering av svetsar kommer att studeras. Detta för att antingen undvika svetsar helt, eller för att placera svetsarna i områden med låga spänningskoncentrationer. Genom användning av höghållfast stål kan mindre material användas vilket i sin tur leder till en lägre vikt. Det främjar ett hållbart byggande i form av minskad resursförbrukning och hanterbarhet under byggprocessen. Låg vikt är dock inte bara positivt. Med avseende på det dynamiska beteendet av t.ex. en bro kan en låg vikt medföra att obehagliga svängningar uppstår. I extrema fall kan det också orsaka överskridanden av kapaciteten. Därav är studier av det dynamiska beteendet också inkluderat i förslaget.
Item type:

Powered by Koha