VTI National Transport Research Database

Internet Of Things sammanlänkar sensorteknik och byggnadsverk via bygginformationsmodeller - Proof of concept (Internet Of Things - Proof of concept)

  • Rempling, Rasmus
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-27 -- 2017-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2017/22654
Subject(s): Abstract: Samhället är på väg in i ett nytt kunskapsfält, där kombinationen av data, extremt kraftfulla datorer, avancerade beräkningsmetoder och statistisk analys kommer att ge oss en kunskap som vi tidigare inte kunnat se. I denna förstudie vill vi reda ut grunderna för att genomföra och implementera sensorteknik i infrastruktursverige. Följande frågor kommer att utredas och beskrivas i en state of the art rapport (var ligger forskingfronten idag): * Sensorer: - Vilka krav bör ställas på sensorer för att tillämpas inom infrastruktur? - Vilka sensorer finns och var ligger de i TRL-skalan? - Vilka tänkbara koncept finns för användandet i nya och befintliga konstruktioner? * Datalagring: - Vilka är kraven och vilka tillgängliga system finns? * Optimering: - Vilka metodiker är lämpliga för ändamålet? * Ingenjörens gränssnitt: - På vilket sätt och vilka möjligheter ska finnas tillgängliga för att kunna göra en ingenjörsbedömning i en BIM? Inom ramen för förstudien är det tänkt att en workshop genomförs med deltagare som representerar byggbranschen, Internet Of Things och sensorteknik. Internationellt (Canada) pågår forskning inom området, gruppen har intresse att söka kontakt med denna forskargrupp för att ”ta hem” kunskap. Arbetet kommer att utföras av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, NCC, Microsoft och Tieto.
Item type:

Powered by Koha