VTI National Transport Research Database

Cykel i kollektivtrafiken (Bicycle in public transport)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2017-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2017/18892
Subject(s): Abstract: Projektet har som mål att sammanställa kunskap kring frågor som rör cykel och dess samband med kollektivtrafik. Det saknas i nuläget en sådan översikt och arbetet bedrivs även, utifrån ett initiativ av Samtrafiken, som ett branschutvecklingsprojekt med ett tiotal parter. I ett första skede är målet att presentera en förstudie i slutet av mars och vid ett seminarium presentera detta och föra dialog mellan representanter från olika organisation inom kollektivtrafik- och cykelbranschen dels om resultatet och dels om eventuellt fortsatt arbete. Seminariet ska också ses som en kompetenshöjande aktivitet för branschen. I ett första skede är målet att presentera en förstudie i slutet av mars och vid ett seminarium presentera detta och föra dialog mellan representanter från olika organisation inom kollektivtrafik- och cykelbranschen dels om resultatet och dels om eventuellt fortsatt arbete.Abstract: The project aims to compile knowledge on issues related to bicycling and its connection with public transport. There is currently lacking such a review and the work is also conducted, based on an initiative of Interconnection, as a business development with a dozen parties. In the first phase, the goal is to present a feasibility study by the end of March and at a seminar presenting this and the dialogue between representatives of different organizations in the public transport and bicycle industry and partly on results and partly on possible further work.
Item type:

Powered by Koha