VTI National Transport Research Database

Projektkoordinering, administration och kompetensuppbyggnad för Sverige inom EU projekt (Project coordination. administration and competence building for Sweden within EU projects)

  • Blidberg, Nicklas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-01-01 -- 2022-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2017/15843
Subject(s): Abstract: Trafikverket har blivit tillfrågade att vara koordinator i nästa stora medlemscall i S2R IP5. På sikt är förhoppningen att vi ska kunna bygga upp en svensk kompetens så att vi slipper ropa in andra aktörer som hjälp i proposalskrivande, management och dissemination mm. Detta projekt avser, kompetensuppbyggnad genom medverkan i proposalskrivande.Abstract: Trafikverket has been asked to be the coordinator of the next major member call in the S2R IP5. In the long term it is hoped that we can build Swedish skills so that we do not have to call in other players for help in writing the proposal, management and dissemination mm. This project, competence building through participation in writing the proposal.
Item type:

Powered by Koha