VTI National Transport Research Database

In2Track (In2Track)

  • Ekberg, Anders
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2019-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2015/50535
Subject(s): Abstract: Projektet In2Track berör ämnet “S2R-CFM-IP3-01-2016", forskning om förbättrade spår och spårväxlar, initierat av Shift2Rail och utgör en del av forskningssatsningen vilken ska leverera resultat mot visionen och strategin i Shift2Rails innovationsprogram 3 för ett kostnadseffektiv, hållbar och tillförlitlig högkapacitetsinfrastruktur vilken tillhandahåller förväntningarna hos europeiska minsterrådet och Shift2Rail. Abstract: The project IN2TRACK addresses the topic “S2R-CFM-IP3-01-2016, Research into enhanced track and switch and crossing system” launched by the Shift2Rail Joint Undertaking (JU) and forms part of the framework of research and innovation projects that will deliver the vision and strategy of Shift2Rail Innovation Programme3 (IP3) for cost efficient, sustainable, and reliable high capacity infrastructure that will meet the objectives of the European Union and of the Shift2Rail JU.
Item type:

Powered by Koha