VTI National Transport Research Database

Transportinköp och energieffektiva godstransporter (Transport Procurement and Energy Efficent Goods Transport)

  • Styhre, Linda
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2017-04-01 -- 2019-09-30 ; 2522000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P432511
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla och testa en metodik för att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. Projektet kommer att utveckla, testa och implementera frågor till en regelbundet återkommande enkät till transportköpande företag. Frågorna kopplas till pågående utveckling av beräkning och rapportering av energi- och hållbarhetsdata för godstransporter.Abstract: A project is proposed with the goal of a creating an index that will describe the continuing work to improve energy efficiency in goods transportation. In the project, we will develop, exam and implement questions that will be included in a survey distributed every second year to transport purchases in major Swedish companies. The project’s main challenge is to formulate the questions so that they reflect the ongoing development of the calculation and reporting of energy and sustainability data for freight transportation. The project group participates in the Transport Procurement Panel, Q3, and a number of national and international projects in the field. This provides good opportunities to carry out the planned work. A methodology will be developed and verified in order to present an energy efficiency index for freight transport.
Item type:

Powered by Koha