VTI National Transport Research Database

Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken (How to increase the share of travel by public transport? Models for effective measures)

  • Khan, Jamil
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2016-12-01 -- 2018-12-31 ; 2541093 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P430131
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att kartlägga det pågående arbetet med att öka andelen resor med kollektivtrafik i svenska regioner och kommuner. Projektet ska identifiera kritiska utvecklingsområden i regioner och kommuner samt utforma generella riktlinjer och modeller för hur man ska arbeta för att öka andelen resande med kollektivtrafiken. Utvecklandet av modeller sker i nära samarbete med regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner.Abstract: An increased share of travels by public transport is important for the energy efficiency of the transport system. The public transport industry has ambitious targets for increased share of travel, but the regional differences in the development of travel are great. We need transfer of knowledge and experience between regions on how to work effectively to increase the share of travel. The project will map the ongoing efforts to increase the share of travel by public transport in Swedish regions and municipalities, identify critical areas for development in the regions and municipalities, and design general guidelines, or models, for how to work to increase the share. The models are developed in close collaboration with the industry. The project is carried out within the framework of Sweden’s National center for research and education on public transport, K2, which has close collaboration with industry and well-developed channels for the dissemination of research results.
Item type:

Powered by Koha