VTI National Transport Research Database

Energieffektivisering av jordbrukets logistik - fördjupning och utveckling (Improving energy efficiency of agricultural logistics - further development)

Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2016-12-01 -- 2018-09-30 ; 2191000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P389552
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att effektivisera energianvändningen i jordbrukets logistik genom att undersöka potentialen i (1) skiftning av åkermark, (2) planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården, samt (3) benchmark och KPIer för logistikarbetet på gårdsnivå för att sporra till effektivisering. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att effektivisera jordbrukets energianvändning för transporter med 20 %. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan forskning och företag i lantbruksnäringen.Abstract: The project is focusing on innovative solutions to improve energy efficiency in agricultural logistics: (1) Shifting of arable land. (2) Planning tool to simulate, plan and optimize the logistics work on the farm. (3) Benchmark and KPIs for logistics work at the farm level to spur efficiency. The overall objective is to improve the efficiency of energy use in agricultural transports by 20%. The project will be carried out in collaboration between researchers and companies in the agricultural industry.
Item type:

Powered by Koha