VTI National Transport Research Database

ELINA - Energi- och klimatoptimala godstransporter ur ett nationellt systemperspektiv (ELINA Energy and climate efficient freight transport from a national systems perspective)

  • Karlsson, Jenny
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2016-12-01 -- 2019-10-01 ; 2684000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P432491
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla en bättre metod för utvärdering av effekter av åtgärder genom att integrera energiberäkningar med Samgods-modellen. Projektet kvantifierar den maximala energieffektiviseringspotentialen på systemnivå för Sverige och analyserar flöden för olika scenarier. Projektet resulterar i en ny analysmetod och ny kunskap om den maximala energieffektiviseringspotentialen och åtgärder och policyrekommendationer för att realisera den.Abstract: Efficient climate and energy politics is necessary to reach goals of energy efficiency in the transport sector. Good evaluation methods are crucial to make the right decisions of new policies. Existing models for system studies of freight transport are based on cost-minimization principles, i.e. the Swedish model Samgods. There are methods for evaluation of energy efficiency for specific transports from an origin to a destination. There are no models for optimizing and analyzing goods flows from a transport systems perspective. The main objective of this project is to develop such tool by integrating energy calculations with the Samgods model. In this project, the maximum potential of more efficient goods transports is quantified and goods flows are analysed for different scenarios. The results of the project are a new method for energy and CO2 calculation, and new knowledge of the potential and measures and policy recommendations for realization of these potentials.
Item type:

Powered by Koha