VTI National Transport Research Database

Jämförande försök av tunnelinspektion med olika inspektörer (Small comparation between the result from different inspectors during tunnel inspection)

  • Olsson, Lars
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: 2016-12-12 -- 2022-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2016/109097
Subject(s): Abstract: Spridningen i resultat mellan olika inspektörer som utfor inspektion av ett begränsat tunnelparti kommer att kartläggas. Som underlag scannas aktuellt parti av tunneln. Följande metoder kommer att tillämpas: 1. Linjekartering, 2. Yttackande sprick och skadekartering på ritning, 3. Bomkknackning, 4. Sammanställning BaTManAbstract: The spread of results between inspektrer performing inspection of a limited portion of the tunnel will be investigated. As a basis the tunnel will be laser scanned. The following methods will be applied: 1. Line Mapping, 2. Area covering mapping of cracks and other damage, 3. Asessment of drummy parts, 4. Compiling according to BaTMan
Item type:

Powered by Koha