VTI National Transport Research Database

Samhällsplanering för ökad social hållbarhet (Planning for social sustainability)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-11-01 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/109062
Subject(s): Abstract: Finansiering av medverkan i referensgrupp för projekt om samhällsplanering för ökad social hållbarhet inom ramen för Mista Urban Futures. Förstudie om utvecklings- och forskningsbehov pågår under 2017.Abstract: Funding for participation in a reference group in the prestudy of a project about social sustainability and planning.
Item type:

Powered by Koha