VTI National Transport Research Database

CO2REOPT (CO2REOPT)

  • Bolin, Markus
  • RISE SICS AB, Svenskt företag eller organisation, 556587-0119
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2018-12-13 Registration number:
  • Trafikverket 2016/88154
Subject(s): Abstract: CO2REOPT - Coordination of European supply using optimization - är ett ERA-NET forskningsprojekt som syftar till förbättrad integrering och koordinering av viktiga transportkorridorer.Abstract: CO2REOPT - Coordination of European supply using optimization - is an ERA-NET Project that aims at integration and synchronization of important transport chains.
Item type:

Powered by Koha