VTI National Transport Research Database

SWIM Prototype for Airport Digital Services (SPADS) (SWIM Prototype for Airport Digital Services (SPADS))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/102469
Subject(s): Abstract: Nyttan med projektet är att visa svenska ATM aktörer hur SWIM-tjänster kan implementeras och vilken effekt ett införande genererar. Den förväntade nyttan med en framtida implementering är ökad effektivitet och ökad kvalitet i informationsutbytet mellan ATM aktörerna, vilket leder till reducering av kostnader för informationshanteringen, samt ökade möjligheter för underleverantörer att effektivare planera verksamheten. - Säkerhet - Operativ nytta (Valideringsplattform). - Standardisering
Item type:

Powered by Koha