VTI National Transport Research Database

Sociala planeringsunderlag; sociospatiala beskrivningar av tillgänglighet och mobilitet (Descriptive analysis of accessibility and mobility from a sociospatial perspective)

  • Henriksson, Malin
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-12-08 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/108339
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att ta fram kartbaserade planeringsunderlag som beskriver hur tillgänglighet och tillgänglighetsutnyttjandet ser ut för olika personer i olika geografier. Avsikten är att öka kunskapen om olika sociala gruppers förutsättningar och behov. Projektet är primärt inriktat mot att ta fram underlag som stödjer Trafikverkets arbete i tidiga skeden (inriktnings- och åtgärdsplanering), nationellt och regionalt.Abstract: The aim of the project is to produce map based planning material that describes both the supply of accessibility and the use of that same supply from a social and spatial perspective. The idea is to generate deeper knowledge of the situation of different social groups in relation to the function of the transport system and thus support planning and decision making. The project is focused on strategic planning and investment planning on a national and regional level.
Item type:

Powered by Koha