VTI National Transport Research Database

RIKTVBC (RIKTVBC)

  • Haglund, Sven
  • Swerea KIMAB AB, Svenskt företag eller organisation, 556593-0509
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-08-01 -- 2010-07-31 ; 1030000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901567
Subject(s): Abstract: Förväntade effekter är en detaljerad förståelse av riktningens inverkan på utmattningshållfastheten samt guidelines för hur en riktningsoperation bör utföras för att ge minsta möjliga påverkan. Riktningsoperationer efter värmebehandling görs på ett flertal komponeneter. Detta påverkar negativt utmattningshållfastheten. Målet är att utveckla en riktningsoperation som påverkar komponeneterna så lite som möjligt.Abstract: Straightening after heat treatment is performed on a large number of components. Heat treatment often results in shape distortions which have to be straightened away. Straightening has a negative effect on fatigue strength of a component since the residual stress state is changed unfavourably in parts of the component. In order to reduce this negative effect the change in residual stresses and the corresponding reduction in fatigue strength is studied in detail. The objective is to formulate a straightening process with minimal impact. Expected results is a detailed understanding of the effect of straightening on fatigue strength and guidelines for how a straightening operation ought to be conducted in order to reduce the negative impact to a minimum.
Item type:

Powered by Koha