VTI National Transport Research Database

Arctic Arc

  • Lestander, Sture
  • Swedish Proving Ground Association, Ekonomisk förening, 769607-9412
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2014-01-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201403152
Subject(s): Abstract: Syfte och mål - uppfyllelse: Klarlägga förutsättningarna för användning, byggande och finansiering av hallen för fordonstester. Att hitta möjlig ägare som kan verka oberoende och med förtroende mot de olika kunderna. Projektet är i slutfasen och målsättningen för de olika delar har nåtts. Resultat och förväntade effekter - utfall: Kundbehovet är genomgånget och det finns ett stort intresse för att använda hallen. Finansieringsmöjligheterna är kartlagda och processer pågår för slutlig lösning. Potentiella framtida ägare definierad. Byggnadens konstruktion och energiförsörjning är på väg att vara slutligen lösta. Upplägg och genomförande - analys: Projektet har drivits av fyra personer inom följande områden. kundernas önskemål, byggnadens uformning och kalkyler för investeringen och ägande/finansieringsfrågor. Omfattande kontakter har skett med EIB, DG Research, tekniska institut och näringsdepartement. Arbetet har bedrivits genom olika workshops med kunder.
Item type:

Powered by Koha