VTI National Transport Research Database

GAP-analys m h a mognadsbedöming avs TRVs förmåga att förvalta tillgångar… (GAP-analysis based on maturity assessment of TRVs Asset Management Capability)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-11-03 -- 2017-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/97078
Subject(s): Abstract: Projektmålen är: * Kunskap om vår nuvarande förmåga att förvalta väg- och järnvägssystemet inklusive IT-infrastruktur med utgångspunkt i objektiva bedömningsgrunder (krav som ska uppfyllas för att en tillgångsförvaltare anses ha en tillräckligt god förmåga) - Kunskap avseende vår förmåga att koordinera från strategisk till operativ styrning och genomförande * Kunskap om vilka områden som har störst potential till förbättring * Kunskap om vilka områden som vi bör inrikta framtida forskning och utveckling mot Samtliga leveranser ska vara genomförda den 28 februari 2017: - GAP-analys (FOI) - Prioriteringsförslag GAP inklusive ansvarslista (VU) - Genomföra workshop med tre andra tillgångsförvaltare (exempelvis Finska Trafikverket, Vattenfall och SL) - Rapport En identifiering av GAP underlättar styrning och prioritering av utvecklingsinsatser inklusive FOI avseende Förvaltning av tillgångar och ge en grund för att genomföra återkommande bedömning av GAP. GAP-analysen utgående från en vedertagen metodik ger oss möjlighet att med en hög grad av objektivitet jämföra oss med andra organisationer vid återkommande tillfällen. Det underlättar också för andra organisationer att ta del av våra styrkor och lära av dessa. Genom att i ett senare skede upprepa den genomförda GAP-analysen kan också effekter att satsningar mätas över tid. Värdet för intressenterna: – Intressenterna får ny kunskap om GAP i den nuvarande förvaltningen av vägar och järnvägar baserat på en externt accepterad modell med ett helhetsperspektiv på förvaltning. – Intressenterna får också ökat stöd för att prioritera utveckling inom förvaltning – Intressenterna får möjligheter att med utgångspunkt i en systematisk modell lära av andra främst anläggningsintensiva organisationer – Andra organisationer får möjlighet att lära av oss – Vår intressenter i komponenternas livscykel får en transparent bild av vår förmåga Aktiviteter: Godkänd projektspecifikation, 2016-11-18 Godkänd som FOI-projekt, 2016-10-21 Kartläggning av tillgängliga modeller och konsultföretag, 2016-10-21 – 2016-10- 31 Val av konsult och modell, 2016-11-07 Planering av aktiviteter i GAP-analys, 2016-11-18 - 2016-11-30 Identifiera nyckelpersoner Identifiera delar av nuvarande styrning som ska omfattas av analysen Boka intervjuer med nyckelpersoner Genomförande av intervjuer, 2016-11-15 - 2017-05-31 Analys av relevanta dokument Planering av seminarier Genomförande av förankringsseminarium Analys och kontroll av resultat Prioriteringsförslag inklusive angivande av ansvar Framtagning av presentationsmaterial Framtagning av rapport Godkännande av resultat, 2017-10-31 Publicering av rapport Genomförande av workshops med externaAbstract: An assessment of the GAPs in asset management supports the governing and prioritisation of development including research and development and gives a ground to perform reacuring assessments of the maturity. To realise value from assets in the perspective of Trafikverket means that the road- and railway transport systems is able to deliver the requested levels of punctuality, robustness, safety, capacity and usefulness in a sustainable way. An assessment of the GAPs in asset management capability at Trafikverket supports the governing and prioritisation of development, including both research and business development. It also gives a ground to perform reoccurring assessments of the maturity in asset management capability.
Item type:

Powered by Koha