VTI National Transport Research Database

Riktlinjer för utvärdering av verkliga miljöfördelar från elektriska fordon (Guidelines for determining the real environmental benefit of electric vehicles)

  • van Loon, Patricia
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2016-12-01 -- 2018-12-31 ; 2190000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten P432061
Subject(s): Abstract: Beslutsfattare och konsumenter efterfrågar tydliga riktlinjer för att kunna fastställa under vilka förutsättningar elbilar ger verkliga miljöfördelar samt även när miljönyttan är tvivelaktig. Projektets syfte är därför att utveckla riktlinjer för att analysera miljöpåverkan för elfordon i Sverige genom att utnyttja energi och utsläppsdata under körning på väg, samt övriga relevanta livscykeldata avseende miljöpåverkan från moderna elbilar. Riktlinjerna syftar till att ge rekommendationer för vilka antaganden och indata som är lämpliga att beakta när man analyserar elfordons verkliga miljöpåverkan.Abstract: Due to a wide range of variables and input values included in the various Life-Cycle Assessment (LCA) studies on electric vehicles, the environmental benefit is currently uncertain. Policy makers and consumers need clear answers in order to determine under which conditions electric vehicles are beneficial, and moreover when not. This study will develop specific guidelines for determining the environmental impact of electric vehicle in Sweden by utilising on-road energy and emission data and other impact data from modern electric vehicles. The guideline will provide clear and concise instructions for LCAs including what assumptions and input data is fair when considering electric vehicles in Sweden.
Item type:

Powered by Koha