VTI National Transport Research Database

Äldre kvinnor och män i kollektivtrafiken (Older Women and Men in Public Transport)

  • Levin, Lena
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-04-30 -- 2010-06-30 ; 2350000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603365
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet ska bidra med fördjupade kunskaper om olikheter och likheter mellan individer och subgrupper inom målgruppen äldre genom att analysera äldres egna berättelser. Detta har inte uppmärksammats så mycket i tidigare kollektivtrafikforskning. Forskningsprojektet bidrar således med nya kunskaper som kan leda till att planering inom kollektivtrafiken bättre anpassas för målgruppen äldre och bättre kan bemöta kvinnornas respektive männens förväntningar. Forskningsprojektet vill också medverka till att målgruppen blir mer uppmärksammad och får en starkare ställning som resenärer, vilket kan innebära att såväl tillgängligheten kan förbättras som att kollektivtrafiken verkligen utnyttjas bättre av äldre. Projektet kommer att utföras i samarbete med Regionförbund Östsam i Östergötland och Länstrafiken i Jönköping.Abstract: The aim is to study older women´s and men´s experiences, perspectives and ideas about public transport as a resource for creation of their every day mobility. The overall question is what power and influence older persons have over their mobility, during various stages of the life course, and at various places. The project goal follows three points: 1) Mobility among the increasing population of older people 2) Gender equality in public transport 3) Investigate differences between accessibility and inquiry of public transport in urban and sparsely populated areas. The project deepens knowledge about similarities and differences between individuals and subgroups among the older population. The project has a narrative approach, including analyses of both older women and older men and with the focus on their own perspectives, an approach that has not yet been given much attention in research on public transport. The project will be carried out in co-operation with Regionförbund Östsam in Östergötland and Länstrafiken in Jönköping.
Item type:

Powered by Koha