VTI National Transport Research Database

ELSA - Greppet om utsläppen (The grip on the outlets)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-19 -- 2018-12-12 Registration number:
  • Trafikverket 2016/91870
Subject(s): Abstract: Projektet ska ta fram en behovsplan om vilken IT-lösning som behövs för ett mottagande och sammanställning av uppgifter om klimatpåverkande utsläpp från entreprenörer. Systemet skall ligga till grund för uppföljning och utvärdering av Trafikverkets klimatarbete. Systemet skall integreras med befintliga system och arbetsrutiner, bland annat Gemensamt underhållsstöd (GUS). Det blir ett energiledningssystem för anläggningar (ELSA).Abstract: Plant energy management system
Item type:

Powered by Koha