VTI National Transport Research Database

Ekonomi-, miljö- och energipotential för Flexiwaggon (Financial, environmental and energy potential Flexiwaggon)

  • Odolinski, Kristofer
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-12-01 -- 2017-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/91524
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att se över marknaden för transporter som kan vara möjliga att köra med ett koncept med gods och lastbil på järnväg. Projektet har även som syfte att se över miljö- och energipotentialen för den föreslagna transportlösningen, vilket också kommer att ligga till grund för att kunna utföra en samhällekonomisk beräkning av en viss överflyttning.Abstract: The project aims to review the market for transport which might be possible to run with a concept of cargo and truck on the train. The project also aims to review the environmental and energy potential of the proposed transport solution, which will also be the basis to carry out a socioeconomic calculation of a partial transfer.
Item type:

Powered by Koha