VTI National Transport Research Database

Robusta metoder för miljödata i klimatkalkyler (LCA data in climate calculations)

  • Erlandsson, Martin
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-28 -- 2017-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/88685
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syftar till att Trafikverkets tillämpning av standarder för livscykelanalyser (LCA) i arbetet med Klimatkalkyler och klimatkravställande ska kunna ske på ett sätt som är konsekvent, korrekt, och effektivt när det gäller att nå bättre klimat- och energiprestanda i projekten. Projektets mål är att ge: * Kunskap om vilka befintliga och relevanta miljörelaterade standarder Trafikverket bör förhålla oss till i arbetet med Klimatkalkyler; * Vilka skillnader, oklarheter och därmed metodrisker som finns i och mellan dessa standarder; * Förslag på hur sådana metodrisker och skillnader ska hanteras vid verifikation av miljödata för specifika produkter; * Förslag på kvalitetskrav för generiska miljödata i Trafikverkets KlimatkalkylmodellAbstract: The aim of this research project is to enable a consequent, correct and effective application of life cycle assessment standards in the work with climate calculations and climate requirements in procurements at the Swedish Transport Administration.
Item type:

Powered by Koha