VTI National Transport Research Database

Stabilitet och permeabilitet stödremsematerial laboratorieförsök (Stability and permeability for shoulder materials by a laboratory study)

  • Arvidsson, Håkan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-06 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/88072
Subject(s): Online resources: Abstract: Undersökning av hur materialsammansättning påverkar stödremsans funktion, dels stabilitet (körbarhet) och dels permeabilitet genom laboratoriestudie. Följande egenskaper på kornstorleksfördelningen kommer att varieras på materialet till stödremsan: * Största sten * Finmaterialhalt * Materialursprung (krossad granit, krossad morän) Följande laboratoriemetoder kommer att användas för permeabilitet och stabiliteten * Stabilitet med CBR * Permeabilitet (laboratorieprovning i proktorcylinder)Abstract: Examination of the shoulder material composition effects function of the layer, and stability (traffic ability) and permeability through laboratory study. The following properties of the particle size distribution will be varied in material: - Largest stone; - fines content; - Materials Origin (crushed granite, crushed moraine). The following laboratory methods will be used for permeability and stability: * Stability with CBR; * Permeability (laboratorie testing in proctor cylinder)
Item type:

Powered by Koha