VTI National Transport Research Database

S2R CCA Plasa Smartplanning and safety (S2R CCA Plasa Smartplanning and safety)

  • Bohlin, Markus
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/75716
Subject(s): Abstract: Detta projekt är en del i Shift2Rail. Projektet är inordnat i Cross cutting activities och utlysningen för medlemmar, S2R-CFM-CCA-03-2015 Integrated mobility and safety. Projektet leds av DB och Trafikverket deltar, hela projektet i denna etapp har en total budget på 637 000 EUR. Utöver DB och Trafikverket deltar Thales, SNCF, samt Hacon leverantör av system för tidtabellsplanering som Trafikverket handlat upp och håller på och inför. Trafikverket deltar i delen smartplanning. Projektet skall utveckla metodik för simulering av tågtrafik. Kunskapsläge och bästa praxis kommer att analyseras, samt en grundmodell för datahantering, mikrosimulering, makroanalys och kravställande studeras. I steg två kommer projektet att fokusera på modeller och metoder för smartplanning och en fallstudie av störningshantering. Detta projekt syftar till att utveckla metodik för simulering av tågtrafik. Arbetet är uppdelat I två delar: * Att utveckla en grundläggande simuleringsmodell/metod för analys av primära och sekundära störningar – best practice, state-of-the-art och att ta fram use cases; * Att tillämpa framtagen modell för att analysera åtgärder I tågplanen, samt dess påverkan på tågföring och punktlighetAbstract: The PLASA project aims at significantly increasing customer experience and system robustness in the European rail sector. On the one hand, it improves planning activities of various stakeholders in the railway system by means of precise railway simulation and, on the other hand, it provides a methodology to manage the safety of the railway system based on risk assessment. Trafikverket participates in the part smartplanning. KTH is linked 3:rd party to Trafikverket.
Item type:

Powered by Koha