VTI National Transport Research Database

Alternativ finansiering av höghastighetsjärnväg (Alternative financing of high speed rail)

  • Högström, Peter
  • Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Svenskt företag eller organisation, 916629-0834
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-13 -- 2017-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/90206
Subject(s): Online resources: Abstract: Trafikverket har fått Sverigeförhandlingens uppdrag att utreda möjligheterna för alternativ finansiering och organisering av ett höghastighetsprojekt för ett genomförande av delar av projektet för byggande och drift. Uppdraget har till stora delar karaktären av utvecklingsuppdrag, eftersom nya former för finansiering och organisering, i en svensk miljö, behöver prövas relativt fritt. Utgångspunkter för uppdraget är: - Fokus på ”OPS-formen”, men även andra former utreds; - Alternativa finansierings- och organiseringsformer har till syfte att öka effektiviteten (kostnader/intäkter); - Utredningen utgår från Sverigeförhandlingens rapporter. Projektet leds av en projektgrupp i Trafikverket. Löpande avstämningar gör med en styrgrupp i verket och med Sverigeförhandlingen.
Item type:

Powered by Koha