VTI National Transport Research Database

Effekter av ICT-medierad resenäresinformation för kollektiva transporter (Effects of ICT mediated information to travellers of public transportation)

  • Skoglund, Tor
  • Sweco AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-9841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-09-01 -- 2018-03-20 Registration number:
  • Trafikverket 2016/77241
Subject(s): Abstract: Målet är att sammanställa existerande kunskap kring hur resenärer påverkas av tillgången till ICT-medierade tjänster för resenärsinformation kopplat till kollektiva transporter. Fokus läggs på hur sådana tjänster skulle kunna påverka värdet av styva tidtabeller. Denna kunskapsbas kan sedan användas som grund för framtida kalkylvärden i samhällsekonomiska analyser.Abstract: The objective is to describe the state-of-the-art knowledge about the effect of ICT mediated information on public transport travellers. The focus of the study is on information that may affect the value of cirdcular Schedules. The results of this study may constitute a basis for future valuation of circular scedules in social cost-benefit analyses.
Item type:

Powered by Koha