VTI National Transport Research Database

Samband tågtidtabell och konsumerad kapacitet – nya effektsamband (Correlation train timetable and consumed capacity - New Correlation)

  • Berell, Håkan
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-10-01 -- 2017-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/67183
Subject(s): Abstract: Syftet med detta projekt är att ta fram nya effektsamband som beskriver kopplingen mellan konsumerad kapacitet i ett stråk och den resulterande tidtabellstiden för både enkelspår och dubbelspår men med separering för persontåg och godståg.Abstract: Correlation between train timetable and consumed capacity on single- and dubbeltracklines with separation by freight - and passanger trains to get a new capacity-time-penalty-solution
Item type:

Powered by Koha