VTI National Transport Research Database

VHF Data Exchange Systems (VDES) – fas 3 (VHF Data Exchange Systems (VDES) – phase 3)

Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket Registration number:
  • Sjöfartsverket 1303282
Subject(s): Abstract: Projektet VDES (VHF Data Exchange System) phase 3 består av följande övergripande arbetspaket: Verifiering och förbättring av preliminära ITU-R M.[VDE]-0 standarden; Labbtest av 25 kHz data länkar, så som definierade av ITU standarden genomföres. Fälttest genomföres i samverkan med STM projektet som ”use case” och finansieras genom arbetspaket 2 i STM (Voyage Management). Detta arbete kommer inte vara fullt genomförd under projektets tidsperiod utan sker till sin huvuddel under 2017; Vidareutveckling av full VDES prototyp HW. - Lärdomar från VDES Fas 1 och Fas 2 har varit värdefulla för utvecklingen av den VDES standard som nu rekommenderats av IALA och troligtvis blir publicerad av ITU inom en snar framtid. Fas 3 är både fortsättning på VDE forskningen startad i Fas 2, med justeringar baserade på förändringar i standarden föreslagen av IALA, samt vidareutveckling av ASM kanalen som testades i Fas 1Abstract: The project development of VDES (VHF Data Exchange System) phase 3 is structured in the following work packages: Verification and further refinement of the draft ITU-R M.[VDE]-0 standard; Laboratory tests of 25 kHz data links, as defined in the ITU standard. Validation tests will be performed in cooperation with STM Validation Project as “use case” and will be financed within the Voyage Management part of the STM Validation project (activity 2). This work will not be fully completed until 2017; Further development of a full VDES prototype HW. - Taking lessons learned from VDES Phase 1 and Phase 2 into the standardizing community has proven very valuable, guiding development of the first publication of a VDES standard likely to happen in the near future. Phase 3 is both the continuation of the VDE research initiated in phase 2, with adjustments based on changes to the VDES standard now proposed by IALA, as well as further development of the ASM channels addressed in Phase 1.
Item type:

Powered by Koha