VTI National Transport Research Database

Brodynamik på höghastighetsbanor - gränsvärden för säkerhet och komfort (Bridge dynamics on high-speed railway - limits for safety and comfort)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-30 -- 2018-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2016/56769
Subject(s): Abstract: Vid dynamiska kontroller av järnvägsbroar ska ett antal gränsvillkor enligt Eurokod EN 1990 uppfyllas. De flesta av dessa är ursprungligen framtagna för ballasterade spår och dess tillämpning för icke-ballasterade spår kan i vissa fall ifrågasättas. Projektets mål är att undersöka om nuvarande krav avseende dynamisk respons på järnvägsbroar enligt EN 1990, avsnitt A2.4.4 är relevanta för icke-ballasterade spår.Abstract: At the dynamic verifications of railway bridges, a number of boundary conditions according to Eurocode EN 1990 must be fulfilled. Most of these are originally designed for ballasted track and its application to non-ballasted track can sometimes be questioned. The project aims to examine if the current requirements regarding dynamic response of railway bridges according to EN 1990, Section A2.4.4 are relevant to non-ballasted track.
Item type:

Powered by Koha