VTI National Transport Research Database

Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar (Improvement of bearing capacity on existing rail roads)

  • Dehlbom, Björn
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2016-05-09 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2016/43486
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att finna en metodik för att bedöma bärigheten hos befintliga järnvägsanläggningar. Projektet ska även beskriva lämpliga åtgärder till att förbättra bärigheten där den är otillräcklig och beskriva metoder för att verifiera effekten av vidtagna åtgärder. Huvudsakligen är projektet ett uppföljnings-/demonstrationsprojekt men till viss del även tillämpad forskning. Projektet kommer att bidra till att tidigare forskningsrön inom Trafikverket och inom EU kommer i praktisk tillämpning.Abstract: The project aims at finding a methodology to estimate the bearing capacity of existing rail road constructions. The project will also describe suitable measures to increase the bearing capacity where it is considered to be insufficient. Methods to verify the effect from taken measures will be described. Mainly the project can be described as a follow up-/demonstration project but to some extent it will include applied research. Previous research findings (within The Swedish Transport Administration and the European Union) will be put into practice.
Item type:

Powered by Koha